Chưa được phân loại

Để vườn cam sành lâu cỗi

Nỗi lo của các nhà vườn trồng cam sành là vườn cam rất mau cỗi (trái nhỏ, năng suất giảm). Để khắc phục tình trạng này, cần quan tâm các việc sau đây khi lập vườn cam: Thời kỳ đầu lập vườn: Ngoài chú ý khoảng cách hợp lý giữa các cây và chuẩn bị phân hữu cơ cho các hốc trồng, việc tạo tán làm cơ sở cho cây có năng suất cao về sau rất quan trọng: từ [...]

Xem thêm...
0906194819
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon