Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

  • Hỗ trợ 1 đổi 1 đối với cây yếu, chết trong vòng 3 ngày; hỗ trợ 50% số lượng cây đối với cây bị yếu chết trong vòng 4-7 ngày (cây lỗi do nhà cung cấp)

                 **Điều kiện không bảo hành**:(lỗi do khách hàng)

                      º Cây bị gãy đỗ.

                      º Cây bị thừa nước.

                      º Cây bị thiếu nước.

                      º Cây bị thừa phân, nhiễm độc.

                      º Vùng trồng không phù hợp,thiên tai……

                      º Sai kỹ thuật chăm sóc cây con. 

  • Bảo hành đúng giống trọn đời (1 đền 10) đối với các cây được nhân giống vô tính (chiết, ghép, cấy mô, giâm cành).
  • Cam kết đúng giống tỉ lệ trên 70% đối với các cây được nhân giống hữu tính (ươm hạt). Do cây ươm hạt sẽ có hiện tượng biến dị di truyền hoặc lai đốc do thụ phấn chéo. 

   **Điều kiện chung**: khi mua hàng khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng và phải có phiếu bảo hành kèm theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0906194819
challenges-icon chat-active-icon