Cam kết chất lượng đúng giống!

Chính sách bảo hành

  • Hỗ trợ 1 đổi 1 đối với cây yếu, chết trong vòng 3 ngày; hỗ trợ 50% số lượng cây đối với cây bị yếu chết trong vòng 4-7 ngày (cây lỗi do nhà cung cấp)

                 **Điều kiện không bảo hành**:(lỗi do khách hàng)

                      º Cây bị gãy đỗ.

                      º Cây bị thừa nước.

                      º Cây bị thiếu nước.

                      º Cây bị thừa phân, nhiễm độc.

                      º Vùng trồng không phù hợp,thiên tai……

                      º Sai kỹ thuật chăm sóc cây con. 

  • Bảo hành đúng giống trọn đời (1 đền 10) đối với các cây được nhân giống vô tính (chiết, ghép, cấy mô, giâm cành).
  • Cam kết đúng giống tỉ lệ trên 70% đối với các cây được nhân giống hữu tính (ươm hạt). Do cây ươm hạt sẽ có hiện tượng biến dị di truyền hoặc lai đốc do thụ phấn chéo.(điều kiện bảo hành đơn hàng mua trên 100 cây)

   **Điều kiện chung**: khi mua hàng khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng và phải có phiếu bảo hành kèm theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0906194819
challenges-icon chat-active-icon