SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY THẾ GIỚI CÂY GIỐNG

Cơ cấu tổ chức công ty Thế giới cây giống

Giá trị cốt lỗi của công ty:

  1. Trung thực.
  2. Nhất quán trong hành động.
  3. Tinh thần trách nhiệm.

Triết lý kinh doanh: 

  1. Uy tín, chất lượng & dịch vụ hàng đầu.
  2. Vì tương lai tươi sáng của người nông dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0906194819
challenges-icon chat-active-icon