Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY THẾ GIỚI CÂY GIỐNG

Cơ cấu tổ chức công ty Thế giới cây giống

Giá trị cốt lỗi của công ty:

  1. Trung thực.
  2. Nhất quán trong hành động.
  3. Tinh thần trách nhiệm.

Triết lý kinh doanh: 

  1. Uy tín, chất lượng & dịch vụ hàng đầu.
  2. Vì tương lai tươi sáng của người nông dân.