Hậu Giang: Diện tích trồng cây ăn trái tăng mạnh

Hậu Giang: Diện tích trồng cây ăn trái tăng mạnh

Theo ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, do hiệu quả kinh tế cao cộng với khai thác được lợi thế về khí hậu, đất đai và lao động cùng với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong những năm qua nên Hậu Giang đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nhiều loại cây có múi sạch bệnh và cây ăn trái đặc sản. Trong đó, có các cây trồng chủ lực như bưởi Năm Roi, cam mật, cam sành, quýt đường, xoài cát Hòa Lộc, mít… Nhờ đó, diện tích cây ăn trái có xu hướng tăng từ 30.743ha năm 2015 lên 41.568ha như hiện nay. Trong đó cây có múi là 14.431ha, xoài 3.520ha, nhãn 784ha, mít 6.562ha, mãng cầu 762ha, khóm 2.744ha, còn lại cây ăn trái khác 12.765ha.

Cây có múi chiếm gần 35% tổng diện tích trồng cây ăn trái của tỉnh.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục thực hiện các đề án phát triển các cây trồng vật nuôi chủ lực kết hợp với thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh, đồng thời tích cực hỗ trợ người dân tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật, phòng ngừa các loại sâu bệnh để tăng năng suất và chất lượng cây ăn trái…

Tin, ảnh: H.TÂM

Nguồn: http://vietlinh.vn/tin-tuc/2020/cay-an-trai-2020-s.asp?ID=789

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


0906194819
challenges-icon chat-active-icon