Giá cả nông sản

Bảng giá mặt hàng trái cây   Tên mặt hàng ĐVT Tại chợ Cam sành loại 1 đ/Kg 15000 Quýt đường loại 1 đ/Kg 50000 Bưởi Năm Roi loại 1 đ/Kg 25000 Xoài cát Hòa Lộc loại 1 đ/Kg 90000 Xoài Cát Chu loại 1 đ/Kg 60000 Dưa hấu loại 1 đ/Kg 12000 Thanh Long ruột trắng loại 1 đ/Kg 25000 Chôm chôm Thái loại 1 đ/Kg 70000 Chôm chôm đường đ/Kg 60000 Sầu riêng cơm vàng hạt lép loại 1 đ/Kg 150000   V.Long – TP V.Long – Chợ TP Vĩnh Long Bảng giá cả nông sản cập nhật Ngày: 01/02/2021

Xem thêm...
0906194819
challenges-icon chat-active-icon