• Cây Giống Nhãn Ido (Edor)

  THÔNG TIN GIỐNG NHÃN IDO (EDOR)

  • Tên địa phương: Nhãn IDO (nhãn EDOR)
  • Nguồn gốc sản phẩm: hái Lan
  • Thời gian cho trái: sau 2 năm trồng
  • Quy trình sản xuất: Ghép cành từ vườn cây đầu dòng
  • Cự ly trồng: 4x5m/cây
  • Năng suất: ~19 tấn/vụ trái. Đường kính trái trung bình 3cm
  • Chỉ tiêu khác: Dễ xử lý ra hoa, đậu trái
  23.000 Mua ngay
0906194819
challenges-icon chat-active-icon