Mô tả sản phẩm về cây ăn quả:

Việt Nam muôn nghìn cây trái khác nhau, loài cây nào cũng mang đến những lợi ích riêng đối với đời sống con người. Có những loại cây trồng đem lại nguồn gỗ quý cũng có những loại cây đen lại giá trị kinh tế cao. Công ty Thế giới cây giống hiện cung cấp đa dạng các mặt hàng về cây giống ăn quả vd: cây giống ổi, xoài, sầu riêng, mít, dừa, ổi, mận, măng cụt….

0906194819
challenges-icon chat-active-icon